kwiecień 2014

Obróbki wibrościerne lub bębnowanie

Obróbki wibrościerne lub bębnowanie

Obróbki niewielkich rozmiarowo elementów dla uzyskania czystości polerowanych części.Takim procesom możemy poddać na przykład kamienie czy wyroby jubilerskie, elementów z tworzyw sztucznych. Obróbka wibrościerna to mechaniczne polerowanie elementów przy użyciu materiału polerskiego lub  ściernego. Taki typ czyszczenia dzielimy na  czyszczenie na sucho przy pomocy past polerskich lub na mokro przy użyciu zawiesin zwanych ścierniwem.Inną