odzież ochronna

Ubrania robocze a odzież ochronna

Ubrania robocze a odzież ochronna

(...) wszelką odzież właściwą konkretnym grupom zawodowym - na przykład  w służbie zdrowia, w  hotelarstwie czy w gastronomii. Przyjęło się także, że ubraniem roboczy są wszelkie jednorazowe elementy ubrań. Odzież ochronna - ubrania do zadań specjalnych Zupełnie inną kategorię, w rozumieniu polskich przepisów, stanowi odzież ochronna, w którą