W dużych przedsiębiorstwach mamy do czynienia z bardzo dużą ilością maszyn pracujących jednocześnie.

Wszystkie muszą wykonywać swoją pracę w synchronizacji z innymi, aby produkcja przebiegała sprawnie i szybko. Dawniej przy każdej z maszyn siedział pracownik lub grupa pracowników, którzy obsługiwali sprzęt i wydawali mu polecenia. Wykonywane było to najczęściej na drodze prostych czynności, przekazywanych do aparatury urządzenia drogą czysto mechaniczną. Niestety, w obecnych czasach takich system nie ma prawa działać. Jest on zbyt ograniczający dla przedsiębiorstwa, spowalnia produkcję i ostatecznie przynosi straty. Co więc można zrobić, by kontrolować wiele maszyn na hali produkcyjnej z jednego miejsca, jednocześnie dbając o synchronizację ich pracy?
Rozwiązań jest wiele, ale najpopularniejszym jest stosowanie zaawansowanych systemów elektronicznych, które nadzorują pracę wszystkich urządzeń jednocześnie. W ten sposób jeden operator może "zapanować" nad bardzo wieloma maszynami w tym samym czasie, wydając im konkretne polecenia, które są przekazywane poprzez kable elektryczne i jednostki sterujące, aż do elementów wykonawczych zamontowanych na maszynie. Popularnym urządzeniem zarządzającym jest panel operatorski HMI (zobacz przykładowe panele operatorskie). Jest on zaprojektowany w sposób bardzo intuicyjny i ergonomiczny, co sprawia że operator nie musi przechodzić specjalistycznego szkolenia by w pełni wykorzystać jego możliwości.
Jednak nie sam panel operatora jest tutaj kluczowy. Najważniejszy jest system komputerowy zawiadujący pracą całej hali produkcyjnej. Jego prawidłowe i skuteczne działanie przyczynia się do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń i znacznie przyspieszenie procesu produkcji, poprzez jej znaczną automatyzację. Dobrze zainstalowany i zaprogramowany system nie wymaga wiele ingerencji z zewnątrz, ponieważ sam na bieżąco analizuje dane ze wszystkich urządzeń i wdraża odpowiednie polecenia. Niemniej czytelność i intuicyjność panelu operatora jest równie ważna, dlatego należy instalować tylko urządzenia o wysokiej jakości wykonania.

Galeria zdjęć:

biznes

produkcja