Eco Water jest globalnym przodownikiem oferującym systemy wykonujące oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, wyparka, przeróbki osadów, oczyszczanie wody, oczyszczanie ściekowe, żywice, usługi serwisowe.

Oferta firmy obejmuje pełny cykl wodny w procesie produkcyjnym, począwszy od ujęcia wody, poprzez przygotowanie wód procesowych aż po odprowadzone ścieki oczyszczone. Eco Water zajmuje się także budową instalacji służących do demineralizowania wody. Woda demineralizowana znana w skrócie jako woda demi jest cieczą zdejonizowaną, a więc pozbawioną obcych jonów poprzez zamianę ich na jony wodorowe i pochodzące z wymieniacza jonowego lub przez wielokrotną destylację. Firma znalazła się w posiadaniu unikalnego zakresu różnorakich technologii pochodzących z centrów badawczych grupy kapitałowej umożliwiając w ten sposób wdrażanie przełomowych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ponadto Eco Water proponuje w całkowitym zakresie usługi towarzyszące zapewniając wysoką efektywność oraz długoterminowe funkcjonowanie dostarczonych instalacji, urządzeń i systemów.

Galeria zdjęć:

woda

ekologia

technologie ekologiczne