Budowa obiektu w taki sposób, aby był on wodoszczelny i chroniony przed dostawaniem się wilgoci z zewnątrz jest jedną z fundamentalnych kwestii, które stoją przed wykonawcą inwestycji.

Prawidłowo założona hydroizolacja jest sprawą absolutnie najważniejszą w późniejszej eksploatacji budynku. Wady i usterki podczas instalowania hydroizolacji mogą się ujawniać niekoniecznie zaraz po oddaniu budynku do użytkowania ale pojawić się wiele lat później. Beton wodoszczelny można zagęszczać tylko w sposób mechaniczny, nie wolno tutaj stosować żadnych chemicznych dodatków przyspieszających ten proces. Po wylaniu mieszanki w wybrane miejsce masa powinna być nawilżana wodą stale przez minimum tygodnie i zabezpieczona przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych aż do czasu uzyskania przez betonową powłokę odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Technika betonu wodoszczelnego (w skrócie: TBW) wykorzystywana jest w budowie: oczyszczalni ścieków, budynków biurowych, tarasów, parkingów, mostów. Ponieważ każda budowla jest wznoszona w odmiennych warunkach, charakteryzuje się odmiennymi parametrami jak również posiada swoje wymagania adaptuje się wielorakie rozwiązania konstrukcyjne i wykonawcze. Często stosowany jest beton wodoszczelny, który nie przepuszcza wody opadowej i gruntowej, a przez to nadaje wznoszonej konstrukcji bardzo dużą szczelność. Materiał o nazwie beton jest współcześnie najpopularniejszym materiałem budulcowym stosowanym w szeroko pojętym przemyśle budowlanym. Produkcja betonu wodoszczelnego winna być realizowana przy zapewnieniu najlepszej jakości surowców i procesu technologicznego, a ponadto spełniać odpowiednie normy, a ponadto uwzględniać mnóstwo wymagań dodatkowych takich jak: rodzaj oraz ilość dodatków uszczelniających powinny być stosowane na podstawie prób laboratoryjnych, lub też wytycznych producentów dodatków, konsystencja mieszanki betonowej powinna być charakteryzowana co najmniej jako gęstoplastyczna, wskaźnik cementowo-wodny musi być zgodny z projektowymi założeniami, przed rozpoczęciem procesu użycia betonu należy przetestować w warunkach laboratoryjnych wodoszczelność betonu.

Galeria zdjęć:

produkcja

budownictwo

technologie budowlane