technologie budowlane

Technologia betonów wodoszczelnych

Technologia betonów wodoszczelnych

(...) Budowa obiektu w taki sposób, aby był on wodoszczelny i chroniony przed dostawaniem się wilgoci z zewnątrz jest jedną z fundamentalnych kwestii, które stoją przed wykonawcą inwestycji. Prawidłowo założona hydroizolacja jest sprawą absolutnie najważniejszą w późniejszej eksploatacji budynku. Wady i usterki podczas instalowania hydroizolacji mogą się ujawniać niekoniecznie zaraz po oddaniu budynku do użytkowania ale pojawić