technologie ekologiczne

Struktury ekologiczne

Struktury ekologiczne

(...) oczyszczone. Eco Water zajmuje się także budową instalacji służących do demineralizowania wody. Woda demineralizowana znana w skrócie jako woda demi jest cieczą zdejonizowaną, a więc pozbawioną obcych jonów poprzez zamianę ich na jony wodorowe i pochodzące z wymieniacza jonowego lub przez wielokrotną destylację. Firma znalazła się w posiadaniu unikalnego (...)